Over Mij

Mijn naam is Tjibbe de Boer en ik woon in Buitenpost. Het opzetten van deze site komt voort uit het feit, dat ik al van jongs af aan gefascineerd ben van alles wat met de Brandweer te maken heeft.
 
Zelf heb ik mij in het verleden als vrijwilliger aangemeld bij de Brandweer Buitenpost. Aangezien er op dat moment geen vrijwilligers nodig waren, is dit er later -om meerdere redenen- nooit van gekomen en nu ben ik met mijn 40+ leeftijd eigenlijk al te oud. Omdat er op dat moment geen vrijwilligers nodig waren, heb ik mij vanaf dat moment helemaal gestort op mijn andere grote hobby, te weten motoren en motorrijden. Ik rijd al jaren op een eigenbouw Harley, die ik in een jaar tijd helemaal eigenhandig heb omgebouwd naar mijn eigen wensen. Tot 2009 was ik ook alleen maar in het bezit van een Rijbewijs - A. Toen ik in 2009 mijn Rijbewijs - B had gehaald en een auto had aangeschaft, begon het "Brandweer-gevoel" weer op te borrelen en heb ik een P-2000 melder aangeschaft. Sindsdien begon ik bij meldingen ter plaatse te gaan. Omdat dit het gevoel versterkte, heb ik daarna Professionele Fotoapparatuur aangeschaft, om de gebeurtenissen te vereeuwigen.
 
Vanaf 2010 heb ik alle meldingen bijgehouden van de Brandweerkorpsen Buitenpost en Kollum en ben -als ik in de gelegenheid was- ook foto's gaan maken van de incidenten. Daarnaast bezoek ik -meer incidenteel- meldingen van andere korpsen uit de regio. Mijn beperkingen in het volgen van de meldingen liggen in het feit, dat ik overdag als maatvoerder/timmerman werkzaam ben in Amsterdam/IJburg. Door de week sta ik elke morgen om 4 uur naast mijn bed. Nachtelijke meldingen zorgen er dan ook voor, dat ik dan mijn bed vrijwel helemaal niet zie, want " de plicht roept wel weer om 4 uur 's morgens". Duidelijk wil ik hier wel stellen, dat het volgen van de Brandweerkorpsen bij meldingen mij niet wordt ingegeven door sensatiezucht ofwel menselijk leed, maar ik gefascineerd raak en respect heb voor de professionaliteit van de Brandweerkorpsen. Slachtoffers worden dan ook nooit door mij gefotografeerd en eventuele herkenningstekens, zoals kentekennummers, worden op de foto's onleesbaar gemaakt.
 
Vaak zie je, dat bij minder routinematige incidenten het vele oefenen van deze vrijwilligers zijn vruchten afwerpt. Ik ben dan ook zeer regelmatig te vinden bij gezamenlijke oefeningen van de diverse korpsen. Tenslotte gaat mijn dank uit naar: Germ de Vries uit Kollumerzwaag voor het maken van deze site.Louw Hoeksma en Henk Peter Bethlehem van het Korps Surhuisterveen voor het poseren voor de foto's op de startpagina van deze site en niet in de laatste plaats naar Piet Alma van dit Korps voor de geestelijke en mentale ondersteuning van zijn collega's tijdens deze fotosessie.
 
Veel kijkplezier toegewenst.
Groet van Tjibbe de Boer.